Usluge

Nakon preuzimanja od strane koncesionara, Zračna luka Zagreb d.o.o. više ne pruža aerodromske usluge, ali je svoju djelatnost znatno proširila.

To se prvenstveno odnosi na:

Pružanje savjetodavnih usluga u strukturiranju, pripremi i realizaciji infrastrukturnih investicijskih projekata po načelima projektnog financiranja, zajedničkih ulaganja, koncesija i javno-privatnog partnerstva
Pružanje konzultantskih usluga (restrukturiranje sustava upravljanja, upravljanje projektima i dr.)
Pružanje stručne i tehničke pomoći davatelju koncesije u nadzoru izvršenja Ugovora o koncesiji
Provođenje specijalističke edukacije
Izrada modela, implementacija i certifikacija sustava upravljanja (kvaliteta, okoliš, društvena odgovornost, rizici i dr.),
Implementacija novih tehničko tehnoloških rješenja u zračnim lukama
Izrada tehnoloških rješenja prometnih tokova u zračnim lukama
Izrada poslovnih planova i strateških dokumenata u zračnom prometu
Analiza postojećeg poslovanja i predlaganje smjernica za daljnji razvoj
Razvoj novih projekata (Airport City, Cargo City, Intermodalnost i dr.)
Zastupanje stranih tvrtki
EU fondovi – savjetovanje (pomoć pri osmišljavanju ideja za projekte koji bi bili sufinancirani iz fondova EU, pomoć u pisanju aplikacija za sredstva iz fondova EU, praćenje realizacije projekata sufinanciranih iz fondova EU
Izrada i prilagodba IT specijalističkih rješenja za zračne luke