Stručni tim

Zračna luka Zagreb d.o.o., se od svojih početaka isticala brojnim visokostručnim kadrovima koji su se uspješno nosili sa raznim zahtjevnim projektima.

Kontinuirano usavršavanje i školovanje u specijaliziranim organizacijama kao što su ICAO, ACI, IATA, Airsight, Algebra, Experta, Oskar, osigurava praćenje trendova i korištenje najbolje prakse kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu.

Zaposlenici Zračne luke Zagreb,d.o.o. članovi su mnogih svjetskih odbora iz područja zračnog prometa, kvalitete upravljanja i zaštite okoliša. Iako se, nakon preuzimanja upravljačkih prava većina donedavnih zaposlenika Zračne luke Zagreb danas nalazi u tvrtki koncesionara, Zračna luka Zagreb d.o.o. i dalje ima na raspolaganju zaposlenike sa visokim kvalifikacijama i znanjem koji mogu odgovoriti većini izazova. Zračna luka Zagreb d.o.o. i tvrtka koncesionar - Međunarodna zračna luka Zagreb d.d., kao dvije odvojene tvrtke, i u budućnosti će surađivati na projektu razvoja zračne luke kao regionalnog lidera Jugoistočne Europe. Zaposlenici Zračne luke Zagreb d.o.o. su ekonomski i prometni stručnjaci koji svakoj zadaći i projektu pristupaju s jednakom važnosti, pri čemu su korisnici usluga i putnici uvijek u središtu pozornosti.

Dipl. ing. prom. Ranko Ilić, MBA
Direktor

Magistar poslovnog upravljanja u zrakoplovstvu. Međunarodno radno iskustvo 31 godinu u zračnom prometu koje uključuje radna mjesta u srednjem i visokom menadžmentu nacionalnog prijevoznika Croatia Airlines i visoki menadžment omanskog nacionalnog prijevoznika Oman Air. U visokom menadžmentu zaposlen od 2004. godine. MBA naobrazba stečena je u poslijediplomskoj poslovnoj školi na Univerzitetu Krems koja je jedna od dvije takve institucije sa preporukom krovne organizacije IATA. Sudjeluje na mnogim projektima u Hrvatskoj i u Omanu. Na čelu tvrtke Zračna luka Zagreb d.o.o. od 2017.g.

Doc. dr. sc. Miroslav Drljača
Voditelj odjela za integrirani sustav upravljanja i konzalting

Doktor ekonomskih znanosti, znanstveni suradnik u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija i viši znanstveni suradnik u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje tehnologija prometa i transport. Docent. Radno iskustvo 37 godina u zračnom prometu (zrakoplovna kompanija 7 i zračna luka 30 godina), od čega 30 godina na menadžerskim pozicijama, uključujući: Direktor financija, Direktor komercijale, Menadžer kvalitete, Direktor sektora prometa, Direktor sektora prometa tereta te Predsjednik uprave i Direktor ZLZ d.o.o. Specijalnost sustavi upravljanja, tehnologije prometa i transporta te održiva mobilnost i logistika. Preko 1000 sati specijalističkog obrazovanja. Stekao osam certifikata EOQ – European Organization for Quality (Europska organizacija za kvalitetu) za sustave upravljanja: EOQ Quality Systems Manager, EOQ Quality Auditor, EOQ Environmental Systems Manager, EOQ Environmental System Auditor, EOQ Project Manager, EOQ Management System Senior Consultant, EOQ Risk Manager, EOQ Process Manager. Specijalistička znanja iz područja tehnologije zračnog prometa stjecao, pored ostalog i na Netherlands Aviation Academy i Singapore Aviation Academy. Vodeći je auditor za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 i sustav upravljanja okolišem ISO 14001, s međunarodnim iskustvom. Član je brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih organizacija, među kojima i: EOQ – European Organization for Quality (Europska organizacija za kvalitetu), ASQ – American Society for Quality (Američko društvo za kvalitetu), IAQ – International Academy for Quality (Međunarodna akademija za kvalitetu), HDK – Hrvatskog društva za kvalitetu.  Voditelj je međunarodnog Think Tanka „Quality in Logistics“ (Kvaliteta u logistici) pri IAQ. Predsjednik je HDMK – Hrvatskog društva menadžera kvalitete i MSEECQI – Middle and South East European Countries Initiative (Inicijativa za kvalitetu zemalja srednje i jugoistočne Europe).  U razdoblju 2013. do 2019. godine bio je član Znanstvenog vijeća za promet Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Počasni je član The Managers of Quality and Production Association (Društvo menadžera kvalitete i proizvodnje), Poljska. Objavio je preko 170 znanstvenih i stručnih radova u stranim i domaćim časopisima. Sudjelovao na 117 međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu, s javnim izlaganjem radova. Kao gostujući profesor održao je predavanja na sedam hrvatskih sveučilišta i nekoliko veleučilišta. Kao voditelj projekta, suradnik istraživač ili konzultant, radio je na 70 znanstvenih, tehnoloških i stručnih projekata. Dobitnik brojnih nagrada među kojima i Nagrade za životno djelo HDMK. Za doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske dva puta odlikovan od strane Predsjednika RH.

Doc. dr. sc. Igor Štimac, IAP, AvMP
Voditelj odjela za nadzor operativnog upravljanja i održavanja zračne luke / Voditelj Zagreb Airport Aviation Academy

Doktor prometnih znanosti, znanstveni suradnik u znanstvenom području tehničkih znanosti s 18 godina radnog iskustva u području poslovanja zračnih luka te srednjeg i višeg menadžmenta. Osnivač je Zagreb Airport Aviation Academy trening i ispitnog centra. Specijalnost su mu tehničko–tehnološki sustavi u zračnom prometu, planiranje infrastrukture i kapaciteta zračne luke, komercijalni razvoj zračne luke te utjecaj zračnog prometa na okoliš. Sudjelovao je u svojstvu konzultanta na preko 40 domaćih i međunarodnih projekata. Tijekom karijere ostvario je preko 2900 sati specijalističkog obrazovanja. Uz stalan posao na Zračnoj luci Zagreb d.o.o., zaposlen je i na Fakultetu prometnih znanosti na mjestu docenta na Zavodu za zračni promet gdje je nositelj na šest kolegija vezanih uz razvoj aerodromske infrastrukture te operativnih aktivnosti u segmentu prihvata i otpreme zrakoplova, putnika i robe. Autor je više od četrdeset znanstvenih i stručnih radova objavljenih u zemlji i inozemstvu, te mentor na preko 70 završnih i diplomskih radova. Član je International Association of Airport Executives (IAAE) - Board of Directors, ICAO - Aerodrome Design and Operations Panel (ADOP), EUROCONTROL Airport Operations Team (AOT), te mnogih drugih organizacija. Dopredsjednik je izvršnog odbora granske udruge „Promet“ Hrvatske udruge poslodavaca (HUP).

Mr. sc. Damir Vince, IAP, AvMP
Voditelj odjela za upravljanje imovinom

Magistar ekonomskih znanosti s 38 godina radnog iskustva u području zračnog prometa (zračni prijevoznici i zračne luke). Dvije godine obavljao je dužnost Pomoćnika ministra za zračni promet. Sudjelovao je u svojstvu konzultanta na preko 40 domaćih i međunarodnih projekata. Tijekom godina završio je niz domaćih i međunarodnih stručnih edukacija od kojih se mogu izdvojiti Airport Management Professional Accreditation Programme (AMPAP-IAP), ACI Airports Operations Diploma, Stanford-IATA Aviation Management Diploma (AvMP) i IATA-Harvard Leadership & Management Diploma. Fokus rada usmjeren je prema prometno-ekonomskim segmentima zračnog prometa, razvoju ruta, pregovorima sa zračnim prijevoznicima te generiranjem aeronautičkih i neaeronautičkih naknada. Autor je nekoliko znanstvenih i stručnih radova objavljenih u zemlji i inozemstvu.

Krunoslav Šams, mag.oec
Voditelj odjela za nadzor koncesije i nove projekte

Magistar ekonomije s 39 godina iskustva u vanjskoj trgovini, proizvodnji i zastupanjima te području projektnog financiranja i javno-privatnog partnerstva i koncesija. Posljednjih 14 godina u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture koordinirao je strukturiranje, ugovaranje, financijsko zatvaranje i realizaciju velikih i kompleksnih projekata prometne infrastrukture po modelu javno-privatnog partnerstva i koncesija od kojih su najznačajniji projekti: Autocesta Zagreb Macelj, Istarski ipsilon, Autocesta Rijeka Zagreb te projekt koncesije za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb za koji je dobivena nagrada „European Airport Deal of the Year 2013“.

Radmila Sovina, oecc
Suradnica za upravne i financijsko računovodstvene poslove

Ekonomistica s 32 godine radnog iskustva u Zračnoj luci Zagreb d.o.o. obavlja sljedeće poslove: organiziranje, planiranje i obavljanje poslova u Uredu direktora, izrada periodičnih izvješća, kontaktiranje s korisnicima usluga, upravni poslovi, financijsko-računovodstveni poslovi, poslovi platnog prometa, administrativno-pravni poslovi, administrativno i operativno sudjelovanje u izradi akata Društva te radnih postupaka, komunikacija s državnim organima i institucijama, komunikacija sa strankama i partnerima, sudjelovanje u radu na razvojnim projektima. Uspješno pohađala nekoliko obrazovnih programa: Interni auditor kvalitete, Tečaj usavršavanja na zadacima poslovne tajnice, Tečaj osposobljavanja za rad na postavkama, reviziji i praćenju dokumentacije sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001 i sustava upravljanja okolišem ISO 14001.

Zaposlenici Zračne luke Zagreb d.o.o. članovi su sljedećih odbora i stučnih timova:
International Civil Aviation Organization (ICAO)

International Civil Aviation Organization (ICAO)

Airport Council International Europe (ACI)

Airport Council International Europe (ACI)

Eurocontrol

Eurocontrol

Hrvatsko društvo menadžera kvalitete

Hrvatsko društvo menadžera kvalitete

Aviation Infrastructure Research & Innovation Centre (AIRIC)

Aviation Infrastructure Research & Innovation Centre (AIRIC)

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Hrvatsko društvo za kvalitetu

Hrvatsko društvo za kvalitetu

American Society for Quality

American Society for Quality

International Academy for Quality

International Academy for Quality

European organization for Quality

European organization for Quality

Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta

Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta

Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska udruga poslodavaca

Middle and South East Europen Countries Quality Initiative

Middle and South East Europen Countries Quality Initiative