Projekti

 • Projekt "Koncesija za izgradnju Novog putničkog terminala i upravljanje Zračnom lukom Zagreb“
 • Revizija strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske sa strateškom procjenom utjecaja na okoliš
 • Projekt izrade dijelova Studije izvodljivosti razvoja Zračne luke Zadar (suradnici na projektu)
 • Projekt „Glavna studija razvoja Zračne luke Zadar“
 • Projekt „Revizija prometno-tehnološke studije terminala Zračne luke Zadar“
 • Projekt „Izrada prometne studije - zračni dio (airside) Zračne luke Zadar d.o.o.“
 • Projekt „Izrada prometne studije razvoja terminala Zračne luke Zadar d.o.o.“
 • Projekt „Izrada Company Profile za Zračnu luku Mostar“
 • Projekt „Izrada Company Profile za Zračnu luku Osijek“
 • Projekt "Izrada programa poticaja Zračne luke Osijek d.o.o."
 • Projekt "Sustav upravljanja kvalitetom u javnoj upravi Republike Hrvatske"
 • Evaluacija arhitektonsko-urbanističkog rješenja putničkog terminala ZL Zadar
 • Projekt „Izgradnja zamjenskog kompleksa dežurnog borbenog dvojca DBD“ u 91. Zrakoplovnoj bazi Pleso
 • Projekt „Proširenje postojeće stajanke i izgradnja novih manevarskih površina u 91. Zrakoplovnoj bazi Pleso“
 • Izrada studije za pružanje multimodalnih informacija u prometu (suradnici na projektu)
 • Izrada poslovnog plana za zrakoplovni edukativni centar “101 Training”
 • Projekt izrade strategije „Logističkog koncepta Republike Hrvatske“
 • Projekt "Izrada razvojne strategije Grada Velike Gorice"
 • Savjetodavne usluge u segmentu ishođenja odobrenja za P/O zrakoplova - Flystar Flight Support
 • Projekt izrade akcijskog plana razvoja infrastrukture Zračne luke Zadar d.o.o. za razdoblje do 2030. godine.
 • Izrada akcijskog plana tehnološkog razvoja Zračne luke Zadar (suradnici na projektu)
 • Potencijal centralizacije sustava „traganja i spašavanja“ i „helikopterske hitne medicinske službe“ na ZL Zadar
 • Projekt „Wings Project – Regional Education Centre for Specialised Training at Airports
 • Usluge snimanja i analize postojećeg stanja infrastrukture i poslovanja Zračne luke Osijek d.o.o.