O nama

Povijest Zračne luke Zagreb d.o.o.

Zračna luka Zagreb d.o.o. (ZLZ) je tvrtka koja je upravljala zračnom lukom od njenog otvorenja 20.4.1962. godine.

Uslijed porasta prometa, infrastruktura ZLZ-a je u nekoliko faza proširivana kako bi se osigurali kapaciteti i kvaliteta usluge sukladno međunarodnoj najboljoj praksi. Zahvaljujući razvoju i kontinuiranom porastu potražnje za aerodromskim uslugama, postojeći putnički terminal više nije mogao odgovoriti na sve veće zahtjeve tržišta.

Neadekvatan prostor putničkog terminala u odnosu na porast broja putnika, uvjetovao je tijekom 2009. godine donošenje Odluke o projektu izgradnje Novog putničkog terminala (NPT). Raspisan je međunarodni natječaj za arhitektonsko rješenje NPT-a, a potom i za izbor koncesionara. Projekt se temelji na koncesijskom modelu s obilježjima javno-privatnog partnerstva. 

Na međunarodnom natječaju za koncesiju za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb pobijedila je grupacija ZAIC Ltd. sastavljena od uglednih međunarodnih tvrtki Aeroports de Paris Management (ADPM) i Bouygues Bâtiment International (BBI) kojima su se dodatno pridružile firme Marguerite Fund, IFC, TAV Airports i Viadukt. ZAIC Ltd. je za potrebe realizacije projekta u Republici Hrvatskoj osnovao novu tvrtku Međunarodnu zračnu luku Zagreb d.d. (MZLZ) na koju su prenijeta prava i obaveze iz Ugovora o koncesiji i koja je 5.12.2013. godine preuzela upravljanje Zračnom lukom Zagreb na razdoblje koncesije od 30 godina. 

Zračna luka Zagreb d.o.o. i dalje je aktivna pravna osoba s dopunjenom djelatnošću te ima funkciju pružanja stručne i tehničke pomoći Vladi Republike Hrvatske kao davatelju koncesije u nadzoru provedbe Ugovora o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb.

Budući da ostaje vlasnikom postojeće infrastrukture i opreme, ZLZ d.o.o. nastavlja upravljati imovinom koja nije predmet koncesije. Pored toga, ZLZ d.o.o., zbog strateškog značaja Zračne luke Zagreb u svakom trenutku treba biti spremna preuzeti radnike i djelatnost i bez prekida nastaviti pružati aerodromske usluge, u slučaju raskida Ugovora o koncesiji ili njegova isteka.

Jedna od zadaća ZLZ-a d.o.o. je i razvoj novih projekata. Temeljna je svrha postojanja i djelovanja ZLZ-a d.o.o. zaštita interesa Republike Hrvatske kao davatelja koncesije, kao i interesa osnivača i suvlasnika društva. Novoj ulozi i zadaćama koje ZLZ d.o.o. obavlja u novonastalim uvjetima, prilagođena je i organizacijska struktura, tako da je ZLZ d.o.o. sastavljen od sljedećih organizacijskih jedinica:

URED DIREKTORA
ODJEL ZA NADZOR OPERATIVNOG UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA ZRAČNE LUKE
ODJEL ZA INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA I KONZALTING
ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM
ODJEL ZA NADZOR KONCESIJE I NOVE PROJEKTE
ZAGREB AIRPORT AVIATION ACADEMY

 

Misija i vizija

Misija Zračne luke Zagreb d.o.o.

„Održavati razvijen sustav upravljanja na razini koja omogućuje pružanje stručne i tehničke pomoći Davatelju koncesije u praćenju provedbe Ugovora o koncesiji te preuzimanje upravljanja zračnom lukom i radnika u bilo kojem trenutku, ukoliko dođe do prekida Ugovora o koncesiji ili njegova prestanka.“

Vizija Zračne luke Zagreb d.o.o.

„Stalnim razvojem kompetencije i inovativnosti postati značajnim subjektom u razvoju projekata i sustava upravljanja u zrakoplovnoj industriji u Hrvatskoj i inozemstvu, kao i u drugim područjima.“

Strategija Zračne luke Zagreb d.o.o.

„Izvrsnost“

 
Opći upravljački ciljevi za razdoblje 2020. – 2022. godine

S obzirom na nove okolnosti nastale preuzimanjem operativnog upravljanja nad zračnom lukom Zagreb od strane Koncesionara i činjenice da Društvo više ne pruža aerodromske usluge, pored misije, vizije i strategije, mijenjaju se i opći upravljački ciljevi. U razdoblju 2020. – 2022. godine, Opći upravljački ciljevi Društva bit će:

 • Praćenje realizacije Ugovora o koncesiji: ovo je primarni zadatak Društva u srednjoročnom planskom razdoblju. Zbog složenosti djelatnosti prihvata i otpreme putnika u glavnoj zračnoj luci RH, kao i kompleksnosti Ugovora o koncesiji i zaštite interesa RH, što nalaže adekvatnu organizaciju praćenja izvršenja Ugovora o koncesiji, a temeljem Izmjena i dopuna Zakona o zračnim lukama (NN 78/15) i Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa u vezi davanja koncesije za Zračnu luku Zagreb, od 14.7.2014. godine te Protokola o načinu organiziranja praćenja provođenja projekta te o pružanju stručne i tehničke pomoći Ministarstvu u vezi provođenja koncesije za Zračnu luku Zagreb, od 25.7.2014. godine, koje je Društvo potpisalo s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture.
 • Razvoj kompetencije: s obzirom na dopunu registracije društva novim djelatnostima, potrebno je razvijati kompetenciju za pružanje novih usluga kako bi se osigurala pozicija na tržištu i stvorile pretpostavke za ostvarivanje prihoda u novim okolnostima.
 • Upravljanje imovinom: imovina koja nije predmet koncesije treba biti stavljena u funkciju ostvarivanja optimalnih prihoda.
 • Razvoj novih usluga: radi stvaranja pretpostavki za ostvarivanje prihoda u novim okolnostima razvijaju se nove usluge koje će se nuditi na tržištu: konzultantske usluge, usluge upravljanja projektima, IT rješenja za zračne luke, edukacije, zastupanja stranih tvrtki.
 • Razvoj sustava upravljanja: razvijati sustav upravljanja po svim njegovim strukturnim elementima (dokumentacijska infrastruktura, organizacija, poslovni procesi, resursi, partnerstva, informiranje i komunikacija) kako bi u svakom trenutku bilo sposobno preuzeti djelatnost pružanja aerodromskih usluga i radnike, u slučaju prekida Ugovora o koncesiji.
 • Razvoj novih projekata: u svrhu cjelovitog razvoja zračne luke Zagreb i izvan područja koncesije i njezinog kvalitetnijeg pozicioniranja na međunarodnom tržištu te stvaranja pretpostavki za dugoročno ostvarivanje vlastitih prihoda, radit će se na razvojnim projektima, a prvenstveno na projektima Zagreb Airport City i Zagreb Airport Cargo City.
 • Primjena načela održivosti: načelo održivosti primjenjivat će se u kontekstu razvoja integriranog sustava upravljanja ZLZ d.o.o. (kvaliteta, okoliš, rizici, sigurnost, društvena odgovornost, antikorupcija) te ostvarivanja poslovnog rezultata.
Organizacijske vrijednosti i načela

U svom radu i poslovanju Društvo zastupa vrijednosti:

 • Ljudska prava
 • Slobodu udruživanja
 • Kvalitetne uvjete zaposlenja 
 • Zabranu dječjeg rada
 • Sprječavanje diskriminacije
 • Kvalitetne radne uvjete
 • Zdravi okoliš
 • Borbu protiv korupcije

i vodi se načelima:

 • Zakonitosti
 • Transparentnosti
 • Poslovne etike
 • Kompetencije
 • Društvene odgovornosti
 • Izvrsnosti
Imatelji udjela u društvu Zračna luka Zagreb d.o.o.:

Republika Hrvatska
Grad Zagreb
Zagrebačka županija
Grad Velika Gorica


Kalendar važnih događaja
 • Objava financijskih izvještaja za 2021. godinu (nekonsolidirani) - do 30.6.2022.
 • Objava financijskih izvještaja za 2021. godinu (konsolidirani) - do 30.8.2022.
 • Skupština Društva - 5.7.2022.

Kontakti