Edukacije

Manadžment - AA-M15 Aspekti razvoja i poslovanja zračne luke

Predmet "Aspekti razvoja i poslovanja zračne luke" polaznicima će dati pregled aktivnosti koje se provode na zračnoj luci u svim segmentima njenog poslovanja. Uz široki spektar tema koje će biti obrađene, fokus će biti na razvoju infrastrukture zračne luke, definiranje prometno-tehnoloških procesa te podizanja razine kvalitete poslovanja zračne luke. Predmet je prvenstveno strukturiran kao tečaj za sve one koji do sada nisu imali doticaj sa zračnim prometom u praksi ili su periferno sudjelovali u njegovim aktivnostima.

Trajanje: 5 dana Cijena: 4.000,00 HRK + PDV

Opširnije
Tehnika i tehnologija - AA-T04 Značaj Cargo prometa za poslovanje zračnih luka

Predmetom "Značaj Cargo prometa za poslovanje zračnih luka" su obuhvaćeni segmenti značaja Cargo prometa na globalnoj razini te će se istim odgovoriti na mnoga pitanja kao što su: Kako zračne luke razumijevaju Cargo promet? Što mogu i što su spremne ponuditi u Cargo prometu? Cargo kao poslovna funkcija,

Trajanje: 2 dana Cijena: 3.500,00 HRK (~465,00 EUR) + PDV

Opširnije
Management AA-M12 Metodologija izrade financijskog plana i investicijski prioriteti

Sadržaj predmeta „Metodologija izrade financijskog plana i investicijskih prioriteta“ sastoji se od sljedećih elemenata: Planiranje kao menadžerska aktivnost i funkcija menadžmenta, Metodologija izrade plana poslovanja i faktori utjecaja, Financijsko planiranje, Strukturni elementi financijskog plana, Izvještaj o promjenama u financijskom položaju, Financiranje poslovanja i financijsko tržište, Investicije i utvrđivanje prioriteta, Kontroling.

Trajanje: 2 dana Cijena: 3.500,00 HRK (~465,00 EUR) + PDV

Opširnije
Manadžment - AA-M08 Restrukturiranje sustava upravljanja zračnih luka

Predmetom „Restrukturiranje sustava upravljanja zračnih luka“ su obuhvaćene sljedeće cjeline: Pojmovno određenje sustava upravljanja, Pojam restrukturiranja, Konceptualni model restrukturiranja, Obuhvat restrukturiranja, Restrukturiranje sustava upravljanja zračne luke, Model pristupa, Model formiranja projektnog tima za restrukturiranje, Ciljevi restrukturiranja...

Trajanje: 2 dana Cijena: 3.500,00 HRK (~465,00 EUR) + PDV

Opširnije
Ekologija - AA-O01 Ekološki aspekti zračnog prometa

Ekologija je u 21. stoljeću postala jedan od ključnih elementa koncepta održivog razvoja zračnog prometa. U sklopu ovoga predmeta, polaznicima će se dati pregled ekoloških elemenata koje je važno sagledati, naročito pri razvoju zračnih luka. Težište će biti na dva najzastupljenija aspekta okoliša, a to su buka zrakoplova i emisije ispušnih plinova, no obraditi će se i ostali aspekti kao što su: zaštita voda, zaštita zemlje i podzemnih vodotokova, upravljanje i optimalno korištenje energije te mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije.

Trajanje: 2 dana Cijena: 3.500,00 HRK (~465,00 EUR) + PDV

Opširnije
Manadžment - AA-M04 Metodologija modeliranja poslovnih procesa

Predmetom „Metodologija modeliranja poslovnih procesa“ obuhvaćene su sljedeće cjeline: Pojmovno određenje procesa, Tipologija procesa, Poslovni proces, Temeljni poslovni procesi, Upravljački poslovni procesi, Procesi potpore ili logistički poslovni procesi, Procesi mjerenja, analize i poboljšanja, Metodologija modeliranja poslovnih procesa (identifikacija procesa, opis procesa, dijagram konteksta, statički model procesa, dinamički model procesa, dekompozicija procesa, odgovornost u procesu, procesno orijentirana organizacija, planiranje mjerenja u procesu, tijek informacija u procesu, poboljšanje procesa)...

Trajanje: 2 dana Cijena: 3.500,00 HRK (~465,00 EUR) + PDV

Opširnije
Management AA-M03 Sustav upravljanja kvalitetom

redmetom „Sustav upravljanja kvalitetom“ polaznici će biti upoznati sa sljedećim cjelinama: Što je ISO? Pojmovno određenje kvalitete, Međunarodne ISO norme za sustav upravljanja kvalitetom, Povijesni pregled revizija normi, Struktura norme ISO 9001:2008, Načela upravljanja kvalitetom, Koncepti kvalitete.

Trajanje: 2 dana Cijena: 3.500,00 HRK (~465,00 EUR) + PDV

Opširnije