GroundOperations Management Course with the Harvard MM (Leadership and Management Diploma)

Vi ste ovdje

Naziv edukacije:

Ground Operations Management with the Harvard MM (Leadership and Management Diploma)

Oznaka:
IT-IH04
Kratak opis edukacije:

Kontrola i nadzor stanice zračnog prijevoznika na zračnoj luci sa aspekta prihvata i otpreme zrakoplova. Ova edukacija sastoji se od kombinacije IATA predmeta Ground Operations Management sa Harvard Manage Mentor (MHH) modulima koji čini platformu za edukaciju izrađenu od  strane Harvard Business School, koju su razvili vrhunski stručnjaci iz područja managementa i razvoja poslovanja. Ključne teme koje će biti obrađene ovim predmetom:

Sadržaj IATA predmeta:

 • Važnost operativne, zaštitne i sigurnosne edukacije zaposlenika 
 • Upravljanje rizicima i segmentima planovima u hitnim situacijama „Emergency Response Plans (ERP-ove)“
 • Uporaba SGHA ugovora i SLA sporazuma
 • Operativni standardi u IATA Airport Handling Manual (AHM)
 • Najnoviji trendovi u prihvatu i otpremi putnika, rukovanju sa prtljagom i pružanju usluga cateringa

HMM moduli

Ovaj vrijedni online alat, koji koristi veliki broj tvrtki diljem svijeta, pomoći će vam u svakodnevnom radu i izazovima vezanim za upravljanje tvrtkom i u donošenju odluka. HMM nudi sljedeće elemente kako bi mogli postići dodatne uspjehe u poslovnom svijetu:

 • Sažeta predavanja i niz alata za brzo i učinkovito učenje
 • Video materijale sa Sveučilišta Harvard, koje su izradili renomirani svjetski stručnjaci
 • Stručne i znanstvene radove po izboru urednika na temu koja se obrađuje te koji se ažuriraju tromjesečno od strane urednika Harvard Business Publishing
 • Stotine novih obrazaca (check-lista), obrazaca za samo procjenu te niz brošura kako bi se olakšala primjena novih ideja i naučenoga u radnom okruženju polaznika
 • Personalizirano iskustvo: težnja postizanju ciljeva, razvoj vještina i akcijsko planiranje pomoći će vam da brzo primijenite nove vještine
Sadržaj predavanja:
 • Module 1 – Uloga i odgovornost predstavnika zračnog prijevoznika na zračnoj luci
 • Module 2 – Sigurnost zračnog prijevoznika i zračne luke
 • Module 3 – Prevencija prijetnji
 • Module 4 – Sigurnost na zračnoj strani zračne luke
 • Module 5 – Osiguravanje kvalitete i sukladnosti sa programima predstavništva zračnog prijevoznika
 • Module 6 – Upravljanje prihvatom i otpremom prtljage
 • Module 7 – Upravljanje prihvatom i otpremom putnika
 • Module 8 – Usluga organiziranja hrane i pića u zrakoplovima
 • Module 9 – Ugovori prihvata i otpreme te ostalih usluga zračnog prijevoznika
 • Module 10 – Upravljanje ljudskim potencijalima

Plus potrebno je minimalno položiti 10 Harvard Manage Mentor predmeta od ukupnih 24

Polaznik će naučiti:

Po završetku ovog tečaja znati ćete:

 • Imati znanje za kontrolu i nadzor stanice zračnog prijevoznika na zračnoj luci u segmentu prihvata i otpreme zrakoplova 
 • Iskustvo u korištenju Ground Handling i Service Level Agreements (SLAs) ugovora kako bi stanica bolje poslovala, smanjila troškove i povećala kvalitetu pružene usluge
 • Spriječiti prijevare na način da ćete biti educirani o aktualnim metodama koje prevaranti koriste kako bi smanjili prihode zračnog prijevoznika
 • Imati ćete znanje poboljšati sigurnosni sustav i sustav zaštite prema industrijskim standardima i preporučenoj praksi
 • Motivirati osoblje i povećati njihovu efikasnost te pratiti njihovu učinkovitost
 • Moći ćete raditi sa zadnjom verzijom IATA Airport Handling Manual (AHM) koji je uključen u cijenu tečaja.
Jezik predavanja:
Engleski
Nositelj predmeta:
Preporuka za sudjelovanje:
 • Zračni prijevoznici, pružatelji zemaljskih usluge P/O zrakoplova, ostali pružatelji usluga u zrakoplovstvu
 • Nadležne institucije na zračnom lukom
 • Stručnjaci u području kontrole procesa P/O zrakoplova
Certifikat:
Nakon uspješno položenih 10 predmeta HMM-a i IATA Ground Operations Management predmeta, kontaktirajte nas kako bi Vam mogli dostaviti IATA Leadership and Management Diploma.
Termini:
Distance learning
Trajanje edukacije:
70 sati za IATA predmet + vrijeme za HMM predmete
Cijena edukacije po osobi:
8.700,00 HRK (~1.160,00 EUR) + PDV (ako je primjenjiv)
Mogućnost popusta:
 • ZAAA odobrava grupni popust od 5% na ukupnu cijenu tečaja za prijavu tri (3) ili više polaznika iste tvrtke na istom računu
 • ZAAA odobrava 5% popusta na ukupnu cijenu tečaja za nezaposlene osobe

Napomena: Gore navedeni popusti ne mogu se zbrajati

Ostale informacije:

U cijenu tečaja uključeno je:

 • Radni materijali (IATA) – e-book za odabrani predmet
 • Dva puta izlazak na ispit u IATA ATC - Zagreb Airport Aviation Academy
 • Konzultacije sa instruktorom putem Skype-a za odabrani IATA tečaj (ukupno 4 sata)
 • Priprema za odabrani IATA ispit sa instruktorom putem Skype-a (ukupno 6 sati)
 • Certifikat nakon uspješno završenog tečaja
 • 3 mjeseca dodatnih konzultacija iz područja tematike odabranog IATA predmeta nakon položenog ispita (u ukupnom trajanju od 5 sati)
 • Ulaz u dodatne Harvard MM module
 • Zadnju verziju IATA Airport Handling Manual (AHM) programa (Web Download) - jedna licenca
 • Obilazak zračne luke nakon ispita

Napomena:

 • HMM certifikat polazniku se izdaje za svaki uspješno položeni HMM predmet za čiji je prolaz potrebno više od 70% točnih odgovora. Vaš učinak može se pratiti putem HMM platforme.
 • Po uspješnom završetku 10 HMM predmeta i odabranog IATA predmeta kontaktirajte nas kako bi vam dostaviti IATA Leadership and Management Diploma.
 • Dodatni materijal u elektronskom obliku koji dolazi u sklopu ovog predmeta AHM nije namijenjen za instalaciju na Mac računalima već samo za Windows sučelje. Ukoliko se isti želi koristiti na Mac računalu potrebno je stvoriti „Virtualno Windows okruženje“ putem program kao što su „Parallels“ ili „VMWare Fusion“ te nakon toga napraviti instalaciju.
Prijava na edukaciju:

Za prijavu na ovu edukaciju, molimo preuzmite obrazac prijave, ispunite ga i dostavite na e-mail: edu@zagreb-airport.hr
Sve informacije o načinu plaćanja i dodatnim pogodnostima navedene su na obrascu.

Lokacija edukacije: