Ground Operations Management Course

Vi ste ovdje

Naziv edukacije:

Ground Operations Management Course (Učionica)

Oznaka:
IT-I07
Kratak opis edukacije:

Kontrola i nadzor stanice zračnog prijevoznika na zračnoj luci sa aspekta prihvata i otpreme zrakoplova.

Ključne teme koje će biti obrađene ovim predmetom:

 • Važnost operativne, zaštitne i sigurnosne edukacije zaposlenika 
 • Upravljanje rizicima i segmentima planovima u hitnim situacijama „Emergency Response Plans (ERP-ove)“
 • Uporaba SGHA ugovora i SLA sporazuma
 • Operativni standardi u IATA Airport Handling Manual (AHM)
 • Najnoviji trendovi u prihvatu i otpremi putnika, rukovanju sa prtljagom i pružanju usluga cateringa
Sadržaj predavanja:
 • Module 1 – Uloga i odgovornost predstavnika zračnog prijevoznika na zračnoj luci
 • Module 2 – Sigurnost zračnog prijevoznika i zračne luke
 • Module 3 – Prevencija prijetnji
 • Module 4 – Sigurnost na zračnoj strani zračne luke
 • Module 5 – Osiguravanje kvalitete i sukladnosti sa programima predstavništva zračnog prijevoznika
 • Module 6 – Upravljanje prihvatom i otpremom prtljage
 • Module 7 – Upravljanje prihvatom i otpremom putnika
 • Module 8 – Usluga organiziranja hrane i pića u zrakoplovima
 • Module 9 – Ugovori prihvata i otpreme te ostalih usluga zračnog prijevoznika
 • Module 10 – Upravljanje ljudskim potencijalima
Polaznik će naučiti:

Po završetku ovog tečaja znati ćete:

 • Imati znanje za kontrolu i nadzor stanice zračnog prijevoznika na zračnoj luci u segmentu prihvata i otpreme zrakoplova 
 • Iskustvo u korištenju Ground Handling i Service Level Agreements (SLAs) ugovora kako bi stanica bolje poslovala, smanjila troškove i povećala kvalitetu pružene usluge
 • Spriječiti prijevare na način da ćete biti educirani o aktualnim metodama koje prevaranti koriste kako bi smanjili prihode zračnog prijevoznika
 • Imati ćete znanje poboljšati sigurnosni sustav i sustav zaštite prema industrijskim standardima i preporučenoj praksi
 • Motivirati osoblje i povećati njihovu efikasnost te pratiti njihovu učinkovitost
 • Moći ćete raditi sa zadnjom verzijom IATA Airport Handling Manual (AHM) koji je uključen u cijenu tečaja.
Jezik predavanja:
Engleski
Nositelj predmeta:
 • Mr.sc. Igor Štimac, IAP, AvMP - Magistar prometnih znanosti s 10 godina radnog iskustva u području operativnih aktivnosti i srednjeg menadžmenta zračnih luka. Tijekom godina završio je niz specijalističkih edukacija od kojih izdvaja Airport Management Professional Accreditation Programme (AMPAP-IAP), ACI Airports Operations Diploma, Stanford-IATA Aviation Management Diploma (AvMP) i IATA-Harvard Leadership & Management Diploma. Fokus rada mu je usmjeren prema tehničko–tehnološkim sustavima u zračnom prometu, infrastrukturi i kapacitetima zračne luke, prometnim tokovima, modelima poslovanja zračnih prijevoznika te utjecajem zračnog prometa na ekologiju. Uz navedeno radi i kao asistent na Fakultetu prometnih znanosti na zračnom smjeru. Autor je više od dvadeset znanstvenih i stručnih radova objavljenih u zemlji i inozemstvu. Trenutno je na poslijediplomskom doktorskom studiju na Fakultetu prometnih znanosti. 

 

 • Dr. sc. Miroslav Drljača - Doktor ekonomskih znanosti, znanstveni suradnik. Radno iskustvo 30 godina u području zračnog prometa (zrakoplovna kompanija, zračna luka) od čega 25 godina na menadžerskim pozicijama. Specijalizirao se u području sustava upravljanja. Završio brojna školovanja EOQ-Europske organizacije za kvalitetu te stekao svjetski priznate diplome: EOQ Quality Systems Manager, EOQ Quality Auditor, EOQ Environmental Systems Manager, EOQ Environmental System Auditor, EOQ Project Manager, EOQ Management System Senior Consultant, EOQ Risk Manager i dr. Član je znanstvenih i stručnih udruga u zemlji i inozemstvu, među kojima i Američkog društva za kvalitetu. Član je Znanstvenog vijeća za promet HAZU. Autor je više od stotinu znanstvenih i stručnih radova objavljenih u zemlji i inozemstvu. Gost predavač je na nekoliko sveučilišta u Republici Hrvatskoj. Predsjednik je Hrvatskog društva menadžera kvalitete.

 

 • Mr.sc. Damir Vince, IAP, AvMP - Magistar ekonomskih znanosti s 34 godine radnog iskustva u području zračnog prometa (zračni prijevoznici i zračne luke). Dvije godine obavljao dužnost Pomoćnika ministra za zračni promet. Tijekom godina završio je niz domaćih i međunarodnih stručnih edukacija od kojih se mogu izdvojiti Airport Management Professional Accreditation Programme (AMPAP-IAP), ACI Airports Operations Diploma, Stanford-IATA Aviation Management Diploma (AvMP) i IATA-Harvard Leadership & Management Diploma. Fokus rada usmjeren je prema prometno-ekonomskim segmentima zračnog prometa, razvoju ruta, pregovaranju sa zračnim prijevoznicima te aeronautičkim i neaeronautičkim naknadama. Autor je nekoliko znanstvenih i stručnih radova objavljenih u zemlji i inozemstvu. Trenutno je na poslijediplomskom doktorskom studiju na Fakultetu prometnih znanosti.

 

Preporuka za sudjelovanje:
 • Zračni prijevoznici, pružatelji zemaljskih usluge P/O zrakoplova, ostali pružatelji usluga u zrakoplovstvu
 • Nadležne institucije na zračnom lukom
 • Stručnjaci u području kontrole procesa P/O zrakoplova
Certifikat:
Polazniku koji uspješno završi ovaj program biti će izdan certifikat IATA & Zagreb Airport Aviation Academy
Termini:
Na upit
Trajanje edukacije:
5 dana (40 sati)
Cijena edukacije po osobi:
9.000,00 HRK (~1.210,00 EUR) + PDV (ako je primjenjiv)
Mogućnost popusta:
 • Za prijavu i uplatu izvršenu tri ili više mjeseci prije početka predavanja polaznik ostvaruje popust od 10% na punu cijenu tečaja 
 • ZAAA odobrava grupni popust od 15% na ukupnu cijenu tečaja za prijavu tri (3) ili više polaznika iste tvrtke na istom računu
 • ZAAA odobrava 20% popusta na ukupnu cijenu tečaja za nezaposlene osobe

Napomena: Gore navedeni popusti ne mogu se zbrajati

Ostale informacije:

U cijenu tečaja uključeno je:

 • Predavanje u učionici
 • Radni materijali (IATA) – e-book ili hardcopy
 • Dva puta izlazak na ispit u IATA ATC - Zagreb Airport Aviation Academy
 • Razgledavanje zračne luke s ciljem uvida u praktični dio njenog poslovanja
 • Zadnja verzija IATA Airport Handling Manual na USB key
 • Certifikat nakon uspješno završenog tečaja
 • Ručak tijekom svakog dana trajanja tečaj
 • 3 mjeseca dodatnih konzultacija iz područja tematike predmeta nakon položenog ispita

 

U cijenu tečaja nisu uključeni:

 • Troškovi puta
 • Troškovi smještaja polaznika

Napomena:
Dodatni materijal u elektronskom obliku koji dolazi u sklopu ovog predmeta AHM nije namijenjen za instalaciju na Mac računalima već samo za Windows sučelje. Ukoliko se isti želi koristiti na Mac računalu potrebno je stvoriti „Virtualno Windows okruženje“ putem program kao što su „Parallels“ ili „VMWare Fusion“ te nakon toga napraviti instalaciju.

 

Prijava na edukaciju:

PRIJAVA

Za prijavu na ovu edukaciju, molimo preuzmite obrazac prijave, ispunite ga i dostavite na e-mail: edu@zagreb-airport.hr
Sve informacije o načinu plaćanja i dodatnim pogodnostima navedene su na obrascu.

ODJAVA

 • Ukoliko se sudjelovanje prijavljene osobe otkaže unutar petnaest (15) dana prije početka tečaja, ZAAA zadržava pravo zadržati 50% uplate.
 • U slučaju ako polaznik ne dođe na predavanje, a da prije toga nije poslao službeno pisanu informaciju, ZAAA ima pravo naplatiti cijeli iznos. 
 • U slučaju nedovoljnog broja polaznika ili drugih viših sila ZAAA zadržava pravo otkazivanja tečaja najkasnije 15 dana prije početka tečaja. U tom će slučaju ZAAA vratiti svu ukupnu uplaćenu naknadu.
Lokacija edukacije: