Ekonomija AA-E01

Vi ste ovdje

Naziv edukacije:

Izrada „Cjenika temeljnih usluga zračne luke“ i „Programa poticaja“

Oznaka:
AA-E01
Kratak opis edukacije:

Pristupanjem EU, države članice moraju svoje nacionalno zakonodavstvo harmonizirati s pravnom stečevinom EU. Države članice obvezne su donijeti relevantne zakone i podzakonske akte kojima će se regulirati, provoditi i nadzirati provođenje propisanih aktivnosti i mjera u zračnom prometu.  Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga regulira ključni segment usluga koje pružaju zračne luke te daje smjernice za kalkulaciju njihovih cijena. Naknade za pružene temeljne usluge su generator osnovnih prihoda, pogotovo regionalnih ili malih zračnih luka. Stoga se posebna važnost pridaje izradi Cjenika temeljnih usluga. Cjenik mora biti harmoniziran s domaćim i međunarodnom legislativom. Cijene temeljnih usluga moraju istovremeno biti transparentne, nediskriminirajuće, konkurentne i trebaju osigurati adekvatne prihode za pružene usluge.

Polaznici će na predavanjima biti upoznati s međunarodnom i domaćom legislativom koja se odnosi na ekonomske aspekte poslovanja zračnih luka te određivanje cijena aerodromskih naknada. Tijekom predavanja prezentirat će se detaljna razrada čimbenika koji utječu na kalkulaciju cijene pojedine usluge. Obradit će se procedure izrade cjenika, uvažavajući Direktivu Vijeća 96/67/EZ i Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga te procedure koje je potrebno provesti za donošenje i stavljanje u primjenu novog Cjenika temeljnih usluga. Također sa ciljem stimulacije privlačenja zračnih prijevoznika dat će se pregled mogućnosti pri izradi „Programa poticaja“ zračne luke.

Sadržaj predavanja:
Polaznik će naučiti:
Jezik predavanja:
Hrvatski
Nositelj predmeta:
 • Mr.sc. Damir Vince, IAP, AvMP - Magistar ekonomskih znanosti s 34 godine radnog iskustva u području zračnog prometa (zračni prijevoznici i zračne luke). Dvije godine obavljao dužnost Pomoćnika ministra za zračni promet. Tijekom godina završio je niz domaćih i međunarodnih stručnih edukacija od kojih se mogu izdvojiti Airport Management Professional Accreditation Programme (AMPAP-IAP), ACI Airports Operations Diploma, Stanford-IATA Aviation Management Diploma (AvMP) i IATA-Harvard Leadership & Management Diploma. Fokus rada usmjeren je prema prometno-ekonomskim segmentima zračnog prometa, razvoju ruta, pregovaranju sa zračnim prijevoznicima te aeronautičkim i neaeronautičkim naknadama. Autor je nekoliko znanstvenih i stručnih radova objavljenih u zemlji i inozemstvu. Trenutno je na poslijediplomskom doktorskom studiju na Fakultetu prometnih znanosti.

 

 • Mr.sc. Igor Štimac, IAP, AvMP - Magistar prometnih znanosti s 10 godina radnog iskustva u području operativnih aktivnosti i srednjeg menadžmenta zračnih luka. Tijekom godina završio je niz specijalističkih edukacija od kojih izdvaja Airport Management Professional Accreditation Programme (AMPAP-IAP), ACI Airports Operations Diploma, Stanford-IATA Aviation Management Diploma (AvMP) i IATA-Harvard Leadership & Management Diploma. Fokus rada mu je usmjeren prema tehničko–tehnološkim sustavima u zračnom prometu, infrastrukturi i kapacitetima zračne luke, prometnim tokovima, modelima poslovanja zračnih prijevoznika te utjecajem zračnog prometa na ekologiju. Uz navedeno radi i kao asistent na Fakultetu prometnih znanosti na zračnom smjeru. Autor je više od dvadeset znanstvenih i stručnih radova objavljenih u zemlji i inozemstvu. Trenutno je na poslijediplomskom doktorskom studiju na Fakultetu prometnih znanosti. 

 

Preporuka za sudjelovanje:
 • Članovi Uprave
 • Srednji menadžment
 • Služba prodaje
 • Kontroling
 • Menadžer kvalitete
Certifikat:
Po uspješnom završetku edukacije, polaznik dobiva certifikat Zagreb Airport Aviation Academy
Termini:
Na upit
Trajanje edukacije:
3 dana
Cijena edukacije po osobi:
4.000,00 HRK (~530,00 EUR) + PDV
Mogućnost popusta:
 • Za prijavu i uplatu izvršenu tri ili više mjeseci prije početka predavanja polaznik ostvaruje popust od 10% na punu cijenu tečaja 
 • ZAAA odobrava grupni popust od 15% na ukupnu cijenu tečaja za prijavu tri (3) ili više polaznika iste tvrtke na istom računu
 • ZAAA odobrava 20% popusta na ukupnu cijenu tečaja za nezaposlene osobe

Napomena: Gore navedeni popusti ne mogu se zbrajati

Ostale informacije:

U cijenu tečaja uključeno je:

 • Predavanje u učionici
 • Radni materijali - hardcopy
 • Izlazak na ispit
 • Certifikat nakon uspješno završenog tečaja
 • Ručak tijekom svakog dana trajanja tečaja

 

U cijenu tečaja nisu uključeni:

 • Troškovi puta
 • Troškovi smještaja polaznika
Prijava na edukaciju:

PRIJAVA

Za prijavu na ovu edukaciju, molimo preuzmite obrazac prijave, ispunite ga i dostavite na e-mail: edu@zagreb-airport.hr
Sve informacije o načinu plaćanja i dodatnim pogodnostima navedene su na obrascu.

ODJAVA

 • Ukoliko se sudjelovanje prijavljene osobe otkaže unutar petnaest (15) dana prije početka tečaja, ZAAA zadržava pravo zadržati 50% uplate.
 • U slučaju ako polaznik ne dođe na predavanje, a da prije toga nije poslao službeno pisanu informaciju, ZAAA ima pravo naplatiti cijeli iznos. 
 • U slučaju nedovoljnog broja polaznika ili drugih viših sila ZAAA zadržava pravo otkazivanja tečaja najkasnije 15 dana prije početka tečaja. U tom će slučaju ZAAA vratiti svu ukupnu uplaćenu naknadu.
Lokacija edukacije: