Ekologija AA-O01

Vi ste ovdje

Naziv edukacije:

Ekološki aspekti zračnog prometa

Oznaka:
AA-O01
Kratak opis edukacije:

Ekologija je u 21. stoljeću postala jedan od ključnih elementa koncepta održivog razvoja zračnog prometa. U sklopu ovoga predmeta, polaznicima će se dati pregled ekoloških elemenata koje je važno sagledati, naročito pri razvoju zračnih luka. Težište će biti na dva najzastupljenija aspekta okoliša, a to su buka zrakoplova i emisije ispušnih plinova, no obraditi će se i ostali aspekti kao što su: zaštita voda, zaštita zemlje i podzemnih vodotokova, upravljanje i optimalno korištenje energije te mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije. Svaki od aspekata prilikom objašnjavanja referirat će se na domaću i međunarodnu regulativu kao što je ICAO dodatak 16, EU regulativu, EASA dokumente te ostalu dokumentaciju koja prati ovu problematiku. Za svaki aspekt bit će izložena problematika kako dolazi do negativnog učinka te prezentiran cijeli niz mjera kojima se može utjecati za smanjenje negativnog utjecaja, kako s razine menadžmenta, tako i operativnog osoblja koje sudjeluje u svim procesima unutar zračnog prometa.

Sadržaj predavanja:
Polaznik će naučiti:
Jezik predavanja:
Hrvatski
Nositelj predmeta:
 • Mr.sc. Igor Štimac, IAP, AvMP - Magistar prometnih znanosti s 10 godina radnog iskustva u području operativnih aktivnosti i srednjeg menadžmenta zračnih luka. Tijekom godina završio je niz specijalističkih edukacija od kojih izdvaja Airport Management Professional Accreditation Programme (AMPAP-IAP), ACI Airports Operations Diploma, Stanford-IATA Aviation Management Diploma (AvMP) i IATA-Harvard Leadership & Management Diploma. Fokus rada mu je usmjeren prema tehničko–tehnološkim sustavima u zračnom prometu, infrastrukturi i kapacitetima zračne luke, prometnim tokovima, modelima poslovanja zračnih prijevoznika te utjecajem zračnog prometa na ekologiju. Uz navedeno radi i kao asistent na Fakultetu prometnih znanosti na zračnom smjeru. Autor je više od dvadeset znanstvenih i stručnih radova objavljenih u zemlji i inozemstvu. Trenutno je na poslijediplomskom doktorskom studiju na Fakultetu prometnih znanosti. 

 

 • Doc.dr.sc. Tomislav Mihetec - rođen je u Zagrebu, Hrvatska 1983. godine. Diplomirao je 2007. godine, na temu pod nazivom "Projekt jedinstvenog europskog neba", na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu. Tijekom studija, sudjelovao je u međunarodnoj razmjeni studenata u Istanbulu (Turkish Airlines) pod pokroviteljstvom međunarodne organizacije (IAESTE). Kao student, dobio je Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu, za stručni rad na temu pod nazivom "Potencijali razvoja zračnog prometa Hrvatske u kontekstu europskih integracija". Od 2007. godine sudjeluje kao istraživač na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti: "Strateško modeliranje razvoja zračnog prometa'' na Fakultetu prometnih znanosti. Od 2007. do 2011. godine, radio je kao asistent – znanstveni novak na Zavodu za zračni promet, Fakulteta prometnih znanosti. Sredinom 2008. godine, pohađao je specijalizaciju u EUROCONTROL CRDS-u, gdje je proučavao utjecaj regulative i upravljanja na performanse pružatelja usluga u zračnoj plovidbi u Europi. Tijekom 2010. godine pohađao je specijalizaciju u EUROCONTROL CND/CoE/AT/AN, gdje se bavio simulacijama u zračnom prometu, vezanim za bolju iskoristivost fleksibilnih struktura zračnog prostora. U 2012. godini, obranio je doktorsku disertaciju (Model upotrebe fleksibilne strukture zračnog prostora u optimizaciji učinkovitosti leta) i stekao naslov doktora znanosti (dr.sc.). Dr.sc. Mihetec ima znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik i radi kao vanjski predavač, Docent na Sveučilištu u Zagrebu. Dr.sc. Mihetec posjeduje diplomu Sveučilišta Harvard i IATA-e, u sklopu programa za Menadžment i upravljanje u zračnom prometu. Također, dr.sc. Mihetec završio je niz specijaliziranih tečajeva vezanih uz zračni promet, koji su između ostalog: Planiranje performansi u ATM-u, Sustav upravljanja sigurnošću u zračnom prometu, ASM i ATFM, Tehnike auditiranja, Funkcije nacionalnog nadzornog tijela, Nadzor sigurnosti u ATM, itd. Od 2011. do 2014. godine, dr.sc. Mihetec radio je u Hrvatskom CAA-u kao inspektor ANS i kao član Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom. Tijekom istog razdoblja, obavljao je dužnost voditelj projekta Radne skupine za izradu Plana performansi funkcionalnog bloka centralne Europe (FAB CE). Od 2014. dr.sc. Mihetec radi za dansku konzultantsku tvrtku INTEGRA A/S, te vrši konzultantske usluge za razne sudionike zračnog prometa diljem svijeta.

 

Preporuka za sudjelovanje:
 • Osoblje zrakoplovnih prijevoznika
 • Osoblje zračnih luka
 • Proizvođači zrakoplova i zrakoplovne opreme
 • Osoblje nacionalnih regulatornih tijela
 • Menadžeri zaštite okoliša
 • Menadžeri kvalitete
Certifikat:
Po uspješnom završetku edukacije, polaznik dobiva certifikat Zagreb Airport Aviation Academy
Termini:
Na upit
Trajanje edukacije:
2 dana
Cijena edukacije po osobi:
3.500,00 HRK (~465,00 EUR) + PDV
Mogućnost popusta:
 • Za prijavu i uplatu izvršenu tri ili više mjeseci prije početka predavanja polaznik ostvaruje popust od 10% na punu cijenu tečaja 
 • ZAAA odobrava grupni popust od 15% na ukupnu cijenu tečaja za prijavu tri (3) ili više polaznika iste tvrtke na istom računu
 • ZAAA odobrava 20% popusta na ukupnu cijenu tečaja za nezaposlene osobe

Napomena: Gore navedeni popusti ne mogu se zbrajati

Ostale informacije:

U cijenu tečaja uključeno je:

 • Predavanje u učionici
 • Radni materijali - hardcopy
 • Izlazak na ispit
 • Certifikat nakon uspješno završenog tečaja
 • Ručak tijekom svakog dana trajanja tečaja

 

U cijenu tečaja nisu uključeni:

 • Troškovi puta
 • Troškovi smještaja polaznika
Prijava na edukaciju:

PRIJAVA

Za prijavu na ovu edukaciju, molimo preuzmite obrazac prijave, ispunite ga i dostavite na e-mail: edu@zagreb-airport.hr
Sve informacije o načinu plaćanja i dodatnim pogodnostima navedene su na obrascu.

ODJAVA

 • Ukoliko se sudjelovanje prijavljene osobe otkaže unutar petnaest (15) dana prije početka tečaja, ZAAA zadržava pravo zadržati 50% uplate.
 • U slučaju ako polaznik ne dođe na predavanje, a da prije toga nije poslao službeno pisanu informaciju, ZAAA ima pravo naplatiti cijeli iznos. 
 • U slučaju nedovoljnog broja polaznika ili drugih viših sila ZAAA zadržava pravo otkazivanja tečaja najkasnije 15 dana prije početka tečaja. U tom će slučaju ZAAA vratiti svu ukupnu uplaćenu naknadu.
Lokacija edukacije: