Airport Strategic Management with Business Simulation

Vi ste ovdje

Naziv edukacije:

NOVO - Airport Strategic Management with Business Simulation (Učionica)

Oznaka:
IT-I24
Kratak opis edukacije:

Strateško planiranje i donošenje odluka temelj su odgovornog upravljanja zračnom lukom. Menadžeri zračne luke imaju izazovan posao osigurati visoku razinu sigurnosti i efikasnosti u provedbi operacija unutar kompleksnog i razvojnog poslovnog okruženja. Ova edukacija sastoji se od intenzivnih predavanja i vježbi, kako bi vam pomogla u detektiranju vaših izazova na zračnoj luci te kako bi iste mogli rješavati individualno, grupno ili kako bi određene zadatke mogli dodijeliti određenom timu ljudi. Na ovim predavanjima naučiti ćete tehnike upravljanja i donošenja odluka koje će vam pomoći u realizaciji operacija koje su komplementarne sa strateškim smjernicama i koje će vam omogućiti održivi razvoj zračne luke. Kroz ovaj interaktivni tečaj, učit ćete o upravljanju zračnom lukom kroz opširnu teoriju koja će biti u praksi primijenjena na simulatoru, a koji je sastavni dio ove edukacije.

Ključni aspekti upravljanja zračnom lukom uključuju strategiju zračne luke, ravnotežu između kapaciteta i potražnje, mogućnosti za rast i razvoj zračne luke, optimalne operativne modele, odgovarajuće naknade za korištenje zračne luke i povećanje prihoda od neaeronautičkih naknada. Tijekom edukacije od vas će se tražiti da analizirate utjecaj svojih novih vještina upravljanja zračnom lukom koristeći simulator, prezentirati svoje aktivnosti kako bi realizirali pozitivne financijske učinke, predložiti akcije kako bi povećali postotak rasta zračnog prometa (iznad BDPa), kroz prihode, troškove i investicije. Kao član menadžmenta, u simulaciji poslovanja zračne luke, bit ćete odgovorni za kratkoročne prihode, uključujući komercijalne inicijative u vezi s razvojem tržišta, kao i dugoročnu strategiju koja može uključivati ​​proširenje kapaciteta tijekom vašeg virtualnog korištenja zračne luke na 10 godina.

IATA se udružila s Lockheed Martin te koristiti njihov program BEONTRA za planiranje scenarija za izradu prognoze prometa, izračun kapaciteta i procjene aeronautičkih i neaeronautičkih prihoda, kao i samih troškova. Vježbe biti odrađene na tom programu.

Sadržaj predavanja:
 • Modul 1: Sustav zračnog prometa 
 • Modul 2: Poslovanje zračne luke
 • Modul 3: Strategija, misija i vizija
 • Modul 4: Razvoj zračne luke i okoliš
 • Modul 5: Marketing zračne luke
 • Modul 6: Odnos prema korisnicima zračne luke
 • Modul 7: Ekonomika zračne luke
 • Modul 8: Upravljanje financijama
 • Modul 9: Upravljanje ljudskim potencijalima i organizacija zračne luke
 • Modul 10: Informatička tehnologija
 • Modul 11: Upravljanje zračnom lukom i „Outsourcing“
 • Modul 12: Master Plan i komunikacija sa dionicima 
 • Modul 13: Kvaliteta
 • Modul 14: Određivanje i upravljanje performansama zračne luke
 • Modul 15: Upravljanje promjenama

 Alati strateškog upravljanja

 • Upravljanje kvalitetom i usporedbe sa ostalim zračnim lukama
 • Mjerenje performansi poslovanja zračne luke
 • Organizacijska struktura i strateški ciljevi
 • Master plan

Upravljanje poslovanjem

 • Upravljanje financijama
 • Upravljanje modelima poslovanja i outsourcing
 • Upravljanje rizicima i izazovima u zračnom prometu
 • Upravljanje ljudskim potencijalima
 • Informatička tehnologija
 • Marketinške aktivnosti
 • Principi marketinga zračne luke
 • Odnos business-to-business (B2B) i business-to-consumer (B2C)
 • Strategija definiranja cijena
 • Pozicioniranost zračne luke

Pozadina poslovanja zračne luke

 • Zračne luke u sustavu zračnog prometa
 • Okruženje poslovanja zračne luke
 • Ekonomika zračne luke i poslovni koncept

Aktivnosti:

 • Studija slučaja
 • Vježba integracija poslovnih procesa
 • Vježba na simulatoru – poslovanje zračne luke
Polaznik će naučiti:

Po završetku ovog tečaja moći ćete:

 • Odrediti performanse i rezultate poslovanja zračne luke i planirati aktivnosti s ciljem njihova poboljšanja
 • Upravljati osobljem zračne luke, sredstvima, infrastrukturom i tehnologijom s naglaskom na kontinuirano postizanje strateških ciljeva
 • Unaprijediti svoje marketinške aktivnosti, financijsko upravljanje i aktivnosti vezane za službu za korisnike kako bi isti bili u skladu sa zadanim strateškim ciljevima
 • Osigurati održivu kvalitetu, poslovanje i operativnost zračne luke koristeći kvalitetu kao ključni pokretač za promjene
 • Kontinuirano provoditi vježbe ocjenjivanja i vrednovanja sa ciljem uvida u uspjeh svojih strateških aktivnosti
 • Nadgledati širenje i razvoj infrastrukture zračne luke, njeno financiranje i odnos s investitorima tijekom dugoročnog planiranja
Jezik predavanja:
Engleski
Nositelj predmeta:
Preporuka za sudjelovanje:

Edukacija se preporuča:

 • Menadžmentu zračne luke
 • Profesionalcima u zračnom prometu na rukovodećim pozicijama (direktorima)
 • Predstavnicima ministarstva i agencija vezanih za zračni promet
Certifikat:
IATA certifikat će dobiti polaznici koji uspješno završe vježbe i polože ispit sa 70% ili više bodova. Posebna potvrda o izvrsnom uspjehu biti će dodijeljena sudionicima koji će imati uspjeh na vježbama i ispitu iznad 90%.
Termini:
TBD
Trajanje edukacije:
10 dana
Cijena edukacije po osobi:
IATA Non-Member Price = 6,100.00 USD* | IATA Member Price = 5,185.00* | DNA Price = 4,270.00* (*PDV ako je primjenjiv)
Mogućnost popusta:
Ostale informacije:
Prijava na edukaciju:

Za prijavu na ovu edukaciju, molimo preuzmite obrazac prijave, ispunite ga i dostavite na e-mail: edu@zagreb-airport.hr
Sve informacije o načinu plaćanja i dodatnim pogodnostima navedene su na obrascu.

Lokacija edukacije: